På lager

WEST SYSTEM Mini Sæt, reparations kit, 300 gr epoxy

Varenummer:
16119
231,20 DKK ekskl. moms

West System Minipakke er ideel til mindre reparationer såsom coating, limning, spartling, fugning og laminering på båden, campingvognen, værkstedet eller i hjemmet.

Levering:1-3 dage

Har du spørgsmål til produktet

West System Minipakke er ideel til mindre reparationer såsom coating, limning, spartling, fugning og laminering på båden, campingvognen, værkstedet eller i hjemmet. Epoxyen har en god vedæftning til næste alle materialer såsom træ, glasfiber, aftandsmateriale/skum og andre kompositmaterialer. Epoxyen har specielt god vedhæftning på gammel glasfiber samt virker som en suveræn fugtspærrer. West System minipakke indeholder: 250 gr. 105 Epoxy Resin, 50 gr. 205 Hærder, 403 Microfibres filler, 407 Low Density Filler, doserings sprøjter, applikationsværktøjer, handsker og instruktioner. West System Epoxy indeholder ikke opløsningsmidler. Der er derfor ikke behov for friskluftsmaske og ej heller nogen lugtgener. Vigtigt er det dog altid at bruge handsker da Epoxyen ikke må komme i kontkat med huden.


Fare
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fare
Farlig ved indtagelse.
Farlig ved hudkontakt.
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.