På lager
Kun %1 tilbage

West System Epoxy Hærder 209 - husk tilkøb base

Varenummer:
16137-1
Pris fra 239,20 DKK ekskl. moms

West System 209 ekstra langsom hærder (Extra Slow Hardener). 209 Ekstra langsom hærder er beregnet til brug sammen med 105 Resin under ekstremt varme og/eller fugtige forhold.
Man kan med fordel benytte pumpesæt 3:1

Levering:1-3 dage

Har du spørgsmål til produktet

Description

West System 209 ekstra langsom hærder (Extra Slow Hardener). 209 Ekstra langsomhærder er beregnet til brug sammen med 105 Resin under ekstremt varme og/eller fugtige forhold til generelle limnings- og overflade behandlings formål, eller når du ønsker at bruge længere tid på monteringen ved rumtemperatur. En 105/209-blanding giver cirka dobbelt så lang bøttetid og arbejdstid som 206 Langsomhærder og tilfredsstillende bøttetid helt op til 43°C. Den danner en klar, gul, fast masse med gode fysiske egenskaber og modstandsdygtighed over for fugt er velegnet til limning og overfladebehandling. Bemærk: Blandingsforhold 3:1, resin/hærder af volumen. Bøttetid ved 25 °C 50 til 70 minutter. Bøttetid ved 35 °C 20 til 30 minutter. Hærder til fast form ved 21 °C 20 til 24 timer Hærder til fast form ved 35 °C 6 til 8 timer Hærder til maksimal styrke ved 21 °C 5 til 9 dage Minimum anbefalet arbejdstemperatur 18 °C. West System 209 hærder findes i emballage størrelserne 290 gr., 1,45 kg., 7,25 kg. og 64,50 kg. Denne 290 gr. mængde hærder passer til Resin 105 1 kg. og man kan derfor med fordel benytte Pumpesæt 3:1 for at gøre nemmere at dosere i de rigtige mængder (bare et enkelt tryk på hver pumpe).


Fare
Farlig ved indtagelse.
Farlig ved hudkontakt.
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Mistænkt for at forårsage genetiske.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.