Seajet 015 Underwater Primer 3/4 liter er en grå mellemstrygningsprimer imellem ukendt bundmaling og ny bundmaling som giver en fremragende vedhæftning til den nye bundmaling. Seajet 015 Underwater Primer kan også bruges som mellemstrygning hvis man ønsker at gå bort fra en teflon PTEF baseret bundmlaing til en konventionel bundmaling. Du behøver således ikke at rense al den eksisterende bundmlaing helt af. Seajet 015 Underwater Primer er ligeledes et godt valg til træbåde. Seajet 015 Underwater Primer fås i 2½ liter og 5 liter og har rækkeevne 7,5 m2 pr. liter.


Fare
Brandfarlig væske og damp.
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Kan forårsage irritation af luftvejene. 
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.