På lager
Kun %1 tilbage

Rensefortynder 850 til West System Epoxy

Varenummer:
16208-1
Pris fra 152,00  DKK ekskl. moms

West System 850 specielt fremstillet rengøringsfortynder til fjernelse af uhærdet epoxy fra værktøj, båd- og værkstedsoverflader.

Levering:1-3 dage

Har du spørgsmål til produktet

West System 850 specielt fremstillet rengøringsfortynder til fjernelse af uhærdet epoxy fra værktøj, båd- og værkstedsoverflader. West System 850 rensefortynder er også god til fjernelse af forurenede stoffer fra hærdede epoxyoverflader. Det er en stærk forytnder på opløsningsmidler og derfor ret effektiv. West System 850 rensefortynder fås også i 2,5 liter. Der findes endvidere en West System Rensevæske 855 som er en sæbe der ligeledes kan bruges til at fjerne uhørdet epoxy fra værktøj, arbejdsbænke, pumper samt urenheder på hærdede epoxy overflader. Rensevæsken/sæben er knap så stærk og mere lugtfri at arbejde med end rensefortynderen.

Fare
Meget brandfarlig væske og damp.
Farlig ved indånding.
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.