Description

G/flex epoxy er en nyudviklet højstyrkeepoxy der er designet til permanent, vandtæt og strukturel limning. Den er specielt velegent til hårdt træ (eksempelvis teakdæk) og plastbåde samt til limning af fugtigt træ og har god vedhæftning til vanskelige træsorter, aluminium, plast, glas, murværk, metal og glasfiber satm andre kompositter. G/flex epoxy kan hærde under vand og kan derfor også være perfekt at have i værktøjskassen i løbet af sæsonen til en reparation på båd, campingvogn eller bil. G/flex 650 epoxy fås i i to konsistenser; 650 som er en flydende alsidig epoxy og 655 som er en fortykket lim der er nem at arbejde med. Blandingsforholdet for G/flex epoxy er 1:1. G/flex 650indeholder 118 gr. epoxy resin og 118 gr. hærder i alt 236 gr. færdigblandet epoxy samt en produktvejledning. Fås også i 1 L. Større mængder kan fås ved forespørgsel.


Fare
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.