Epifanes PP lak Extra er en to-komponent højglans opbygnings lak, glans 95, der kombinerer hurtig tørretid med fremragende effekt og slidstyrke. Epifanes PP lak Extra kan overlakeres efter ca. tre timer afhængigt af temperatur hvilket gør Epifanes PP lak Exstra ideel til situationer, hvor lagtykkelse kræves på kort tid. Epifanes PP lak Extra kan bruges på alle typer af indvendig og udvendig træ som opbygningslak. Epifanes PP lak Extra er en fremragende isolerende grunder for olieholdige træsorter som teak og Iroco. For at opnå maksimal UV-resistens, anbefales det at toplaget lakeres med to eller flere lag Epifanes Polyurethan 2-komponete klarlak eller Epifanes højglans klar lak.
PP lak Extra fås i 2 og 10 liters emballage og har rækkeevne: 28 m2 pr. 2 liter. Som fortynder brug Epifanes Fortynder til PP lak.


Fare
Brandfarlig væske og damp.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering 
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.