På lager
Kun %1 tilbage

Epifanes Epoxyprimer hvid

Varenummer:
10109-1
Pris fra 384,80  DKK ekskl. moms

Epifanes epoxyprimer er en anti-korrosiv primer baseret på en epoxyharpiks og zinkphosphat.

Levering:1-3 dage

Har du spørgsmål til produktet

Epifanes epoxyprimer, er en anti-korrosiv primer baseret på en epoxyharpiks og zinkphosphat. Epifanes epoxy primer har høj fylde kapacitet og er let at slibe i efterfølgende. Den kan anvendes som en fylde primer og vedhæftningsprimer i et to-komponent malingssystem på krydsfiner og glasfiber og som en anti-korrosion primer i et to-komponent malingssystem på stål og aluminium. For optimal vedhæftning på bar krydsfiner og metal fortynd altid det første lag med 20-25% den tilhørende fortynder og påfør med en stiv pensel. Epifanes epoxyprimer kan anvendes på glasfiber, stål, træ og aluminium som vedhæftnings- og fylde primer til indvendig og udvendig brug over og under vandlinjen. Epifanes epoxyprimer kan også bruge til vedligeholdelse af eksisterende epoxysystemer. Overlakeres med Epifanes Polyurethan Yacht Coating, Polyurethan Primer eller spartles med Epoxy Filler. Rækkevne: 750 ml 10 m2 afhængig af underlag. Epifanes epoxyprimer får i 750 ml. og 2 liters emballage. Bemærk uanset påføring med pensel, rulle eller sprøjte benyttes anbefales Epifanes D-601 fortynder til epoxy produkter fra Epifanes.


Fare
Brandfarlig væske og damp.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. 
Forårsager alvorlig øjenskade.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Forårsager hudirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Kan forårsage irritation af luftvejene.