På lager
Kun %1 tilbage

Epifanes CR Antifouling Primer

Varenummer:
10940-1
Pris fra 272,00  DKK ekskl. moms

Epifanes CR Antifouling Primer er en en-komponent primer, som er specielt velegnet til beskyttelse af træ, stål og aluminium under vandlinjen.

Levering:1-3 dage

Har du spørgsmål til produktet

Epifanes CR Antifouling Primer er en en-komponent primer, som er specielt velegnet til beskyttelse af træ, stål og aluminium under vandlinjen. Den kan bruges til mindre reparationer eller fuld bundbehandling og overmales med de fleste typer selvpolerende bundmaling og kan overmales inden for syv dage. Vi anbefaler dog altid, at man laver en lille test med den bundmaling man har valgt for at tjekke vedhæftningen, inden man maler hele bunden. Epifanes CR Antifouling Primer har rækkeevne 9 m2 pr liter og fås i 750 ml og 2,5 liter emballage.

OBS! Epifanes CR Antifouling Primer erstatter den "gamle" Epifanes Undervandsprimer.


      Fare
      Brandfarlig væske og damp.
      Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
      Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
      Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
      Forårsager hudirritation.
      Forårsager alvorlig øjenirritation.
      Kan forårsage irritation af luftvejene.