Alexseal Super Build 302 hærder grå til Alexseal Super Build 302 som er en epoxybaseret high build primer, der hærder op til en glat, slibevenlig og vandtæt overflade. Alexseal Super Build 302 har enestående sprøjtekarekteristika og er hurtigttørrende, hvilket giver maksimal effektivitet under spartlingen. Alexseal Super Build 302 benyttes inden Alexseal Finish Primer. Alexseal Super Build 302 high build epoxy primer fås i 1 US quart, 1 US gallon eller 3 US gallon med basen i farven hvid og hærderen i farven grå. Blandingsforholdet er 1:1 og som fortynder benytter man Alexseal High Build Epoxy fortynder. Læs mere i det tekniske datablad under specifikationer.


Fare
Meget brandfarlig væske og damp.
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.