Alexseal Premium Topcoat 501 Pearl Grey 1 quart er en to-komponent polyuretanbaseret maling designet til inden- og udendørs brug. Alexseal Premium Topcoat er en højkvalitetsmaling og er den optimale til maling af fribord på både idet den er specielt udviklet til bådindustrien. Alexseal Premium Topcoat 501 udviser efter hærdning storartedede glans- og farvebestandighedsværdier og er yderst modstandsdygtig overfor UV stråler, saltvand, slid og brændstof. Alexseal Premium topcoat fås i flere farver og alle standard farverne fås i enten 1 US quart (0,95 L) eller 1 US gallon (3,78L). Husk tilkøb hærder. Blandingsforholdet er 1:1 ved sprøjtepåføring. Se det tekniske datablad under specifikationer for nærmere information. Der er ligeledes en sprøjtefortynder til. Alexseal Premium Topcoat 501 kan endvidere rulles på i så fald skal man benytte den hærder og fortynder der er beregnet til rulle og penselpåføring samt Alexseal Roll Additive.

Fare
Brandfarlig væske og damp.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.