Alexseal Interior Primer 178 Reducer er fortynderen til en to-komponent rusthindrende epoxyprimer. Alexseal Interior Primer 178 er hurtigtørrende og kan indenfor kort tid overmales med Alexseal Interior Topcoat 578. En af fordelene ved Alexseal Interior Primer 178 er desuden, at den er forholdsvis lugtsvag og den kan stå alene, d.v.s. den behøver ikke at overmales på områder, hvor der ikke er æstetiske krav. Alexseal Interior Primer 178 er meget robust og giver god rustbeskyttelse til alle former for metal og har god vedhæftning på stål og aluminium. Blandingsforholdet er 4:1, og den skal fortyndes ca. 30% ved sprøjtepåføring. Alexseal Interior Primer 178 fås i farverne hvid eller grå. Se det tekniske datablad under specifikationer for nærmere information.


Fare
Brandfarlig væske og damp.
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.