På lager

Alexseal Accellerator Super Build 302 1 pt.

Varenummer:
18750
420,00  DKK ekskl. moms

Alexseal Accellerator Super Build 302 1 US Pint er beregnet til Alexseal Super Build for at forkorte tørre/hærde tiden.

Levering:1-2 dage

Har du spørgsmål til produktet

Alexseal Accellerator Super Build 302 1 US Pint er beregnet til Alexseal Super Build 302 for at forkorte tørre/hærde tiden. Vær opmærksom på at Alexseal Accellerator ligeledes reducerer "pot life" på Alexseal Super Build 302. Alexseal Super Build 302 er en epoxybaseret high build primer, der hærder op til en glat, slibevenlig og vandtæt overflade. Alexseal Super Build 302 har enestående sprøjtekarekteristika og er hurtigttørrende, hvilket giver maksimal effektivitet under spartlingen. Alexseal Super Build 302 benyttes inden Alexseal Finish Primer. Alexseal Super Build 302 high build epoxy primer fås i 1 US quart, 1 US gallon eller 3 US gallon med basen i farven hvid og hærderen i farven grå. Husk tilkøb hærder. Blandingsforholdet er 1:1 og som fortynder benytter man Alexseal High Build Epoxy fortynder. Læs mere om produkterne i de tekniske datablade under specifikationer.


Fare
Meget brandfarlig væske og damp.
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Farlig ved indånding.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.