På lager

Alexseal Accellerator Finish Primer 442 1 pt.

Varenummer:
18751
420,00  DKK ekskl. moms

Alexseal Accellerator Finish Primer 442 er berenget til Alexseal Finish Primer for at øge tørre/hærde tiden.

Levering:1-2 dage

Har du spørgsmål til produktet

Alexseal Accellerator Finish Primer 442 1 US Pint er berenget til Alexseal Finish Primer 442 for at øge tørre/hærde tiden. Vær opmærksom på at Alexseal Accellerator Finish Primer 442 forkorter "pot life" på Alexseal Finish Primer 442. Alexseal Finish Primer 442 er en epoxybaseret afsluttende primer med avancerede vedhæftningsegenskaber på forskellige underlag samt enestående slibningskarekteristika og god filmopbygning. Alexseal Finish Primer 442 er designet til at grunde og forsegle nye og gamle overflader som er korrekt forbehandlede. Primeren bruges til at skabe den det perfekte underlag for Alexseal Topcoat 501 når man skal male båd. Alexseal Finish Primer kan bruges både over og under vandlinjen. Alexseal Finish Primer fås i hvid eller grå samt i hhv. 1 US quart, 1 US gallon eller 3 US gallon i begge farver. Husk tilkøb hærder. Blandingsforholdet er 1:1. Fortynderen til er Alexseal Epoxy Primer Fortynder. Læs mere om produkterne i de tekniske datablade som ligger under specifikationer.


Fare
Brandfarlig væske og damp.
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Farlig ved hudkontakt.
Farlig ved indånding.
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.